Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Wzory dokumentów
Wzory dokumentów do wykorzystania podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Lidze Obrony Kraju 2020 roku. 1. PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczo-wyborczego KOŁA/KLUBU LOK. 2. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zjazdu Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji. 3. PROTOKÓŁ ZE ZJAZDU DELEGATÓW ORGANIZACJI POWIATOWEJ (Rejonowej, Miejskiej) LOK. 4. WYNIKI TAJNEGO GŁOSOWANIA - Załącznik Nr 1