Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Wyniki XLV Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR LOK

komunikat 45 kzr lok 1

komunikat 45 kzr lok 2

komunikat 45 kzr lok 3

komunikat 45 kzr lok 4

komunikat 45 kzr lok 5

komunikat 45 kzr lok 6

komunikat 45 kzr lok 7

komunikat 45 kzr lok 8

komunikat 45 kzr lok 9

komunikat 45 kzr lok 10

komunikat 45 kzr lok 11

komunikat 45 kzr lok 12