Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Polskie Szyfry 1919-1945
Okladka ksiązki Szyfry Polskie 1919-1945
Warszawa - Politechnika Warszawska
2019-10-16

W dniu 16 X 2019 r. w sali konferencyjnej Wydziału Politechniki Warszawskiej  gmach Starej Kotłowni odbyło się XXIV Seminarium WEP, SAiP OW, poświęcone pamięci wybitnym elektrykom polskich: Heliodorowi Cepie (1895-1974) i Tadeuszowi Heftmanowi (1906-1995).

Podczas seminarium odbyła się autorska prezentacja książki pt. „Polskie Szyfry 1919-1945” autorstwa mgr inż. Krzysztofa Leszczyńskiego - SP5DIY. Autor skierował serdeczne podziękowania dla Prezesa Ligi Obrony Kraju płk Jerzego Salamuchy.  LOK jako Stowarzyszenie wsparło finansowo wydanie tej unikatowej pracy.

okładka książki

… Praca oparta jest przede wszystkim na źródłach drukiem dotąd niewydanych, ale już dostępnych w internecie, choć nadal w znacznej części niełatwych do wyselekcjonowania: na syntetycznych opracowaniach zespołów TICOM oraz na zeznaniach dowódców i pracowników niemieckiego radiowywiadu. Uwzględnione zostały dokumenty RSS, brytyjskiej sekcji kontrolującej łączność radiową aliantów. Cytowane w tekście fragmenty dokumentów K. Leszczyński przedstawia we własnym profesjonalnym przekładzie. Wykorzystane zostały przez niego również materiały z archiwów PISM i IJP w Londynie. Autor analizuje szczegółowo fragmenty opracowania szefa niemieckiego radiowywiadu gen. Alberta Prauna dotyczące czytania polskich szyfrów, jak też zeznania na ich temat Wilhelma Fennera z OKW/Chi, konfrontując je z dokumentami strony polskiej. Obszernie rozważa problem szyfrów wojskowych we wrześniu 1939 r., rządu emigracyjnego i władz wojskowych w okresie paryskim i londyńskim. W związku z łącznością z krajem K. Leszczyński porusza problem kurierów i komunikacji radiowej. Ważną częścią publikacji są bardzo liczne załączniki, w których czytelnik znajdzie przede wszystkim wiele biogramów oficerów, techników i pracowników cywilnych przedwojennego Biura Szyfrów, jak też osób pracujących na rzecz Sztabu Naczelnego Wodza, w łączności AK czy NSZ w okresie II wojny…

W seminarium uczestniczyli Kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności BZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK oraz Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK Jerzy Szawarski SP5SSB.

Po zakończeniu Seminarium podczas poczęstunku Krzysztof Leszczyński opowiedział kulisy powstania tej książki oraz problemy na jakie napotykał podczas dotarcia do polskich i zagranicznych źródeł archiwalnych i żyjących jeszcze uczestników wydarzeń.

Wszystkich zainteresowanych historią wojsk łączności oraz wywiadowi w latach 1919-1945 zachęcamy do ciekawej lektury.

Program XXIV Seminariu WEP, SAiP OW,

strona 1 zaproszenia

strona 2 zaproszenia