Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Obchody 11 Listopada w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Radomini
plaat rocznicowy
Wilno
2019-11-06

W dniach 6 – 7.11.2019 r. delegacja w składzie Prezes Ligi Obrony Kraju płk (r) Jerzy Salamucha, Dyrektor Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych ZG LOK ppłk (r) Andrzej Zuba, Prezes oraz członkowie Zarządu Powiatowego LOK w Pieniężnie Tadeusz Kłębucki, Leszek Kłębucki, Dariusz Janczarek uczestniczyła w wizycie na Litwie, w ramach obchodów 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
    
Wizyta zorganizowana na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca
w Radominie. W jej trakcie delegacja Ligi Obrony Kraju wzięła udział w szkolnych uroczystościach obchodów Niepodległości Polski.

Pani dyrektor Żaneta Jankowska oraz kierownik artystyczny zespołu „Jaskółeczka” Alina Bałkuwienie wraz z  zespołem, który wielokrotnie przebywał w Pieniężnie na uroczystościach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK, zostały odznaczone medalami „Za wybitne zasługi dla LOK”.

Polskie pieśni narodowe i wojskowe, które wybrzmiały z ust młodzieży szkolnej
z ogromnym pietyzmem i głęboką czcią stały się prawdziwą lekcją patriotyzmu i polskości. Dzieci
i młodzież, które ojczyzną przodków znają tylko z rodzinnych przekazów, swoim śpiewem oraz recytacjami poezji zbudowały atmosferę doprowadzającą do bardzo dużego wzruszeni wszystkich uczestników.

W trakcie wizyty złożono wieniec na grobie matki Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego oraz Jego serce na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Cmentarz ten, to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych, która stała się miejscem spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach 1919, 1920, 1939 i 1944 roku.

Na szlaku polskiej delegacji w Wilnie oraz na Litwie znalazły się  najważniejsze zabytki związane z polskością: Ostra Brama z obrazem matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, Bazylika Archikatedralna św. Stanisława biskupa i św. Władysława, Kościół św. Kazimierza oraz zamek książęcy w Trokach.