Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Kurs doskonalący na terenie ośrodka „Karmuszka”
Podczas szkolenia
OW „Karmuszka”
2019-11-21

Z inicjatywy Prezesa Ligi Obrony Kraju w dniach 18 – 21 listopada 2019 r. odbył się „Kurs doskonalący dla nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy mundurowe, które są ujęte w „Pilotażowym programie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Celem obozu jest przyswojenie umiejętności proobronnych oraz podniesienie zdolności w zakresie przydatnym dla przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Uczestnicy kursu

Czterodniowy kurs odbył się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Karmuszka”
w Łopkajnach gm. Gietrzwałd oraz na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

W programie na terenie ośrodka „Karmuszka” realizowane są zajęcia min. ze szkolenia medycznego, podstaw musztry, terenoznawstwa, taktyki, survivalu, rozpoznania, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej oraz budowy broni strzeleckiej zgodnie z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja wojskowa wydanie 2, znowelizowane – dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2018/2019 – 2019/2020) – zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018r.”

Natomiast na strzelnicy przeprowadzony jest najbardziej rozbudowany punkt programu, podczas którego uczniowie i nauczyciele zapoznają się z różnymi rodzajami broni i amunicji ze strzelaniem bojowym włącznie. Uczestnicy obozu strzelają z broni pneumatycznej, małokalibrowej oraz centralnego zapłonu. W obozie biorą udział  nauczyciele i koordynatorzy z:
1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie           
2. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
3. Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie  
4. Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim               
5. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu          
6. Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku                
7. Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie               
8. Zespołu Szkół II LO w Płońsku                    
9. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku  
10. Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim                
11. Niepublicznego Technikum w Radomiu                
12. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipinach           
13. III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach                   
14. Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii            
15. Zespołu Szkół w Piastowie                       
16. Liceum Ogólnokształcącego w Urle                        
17. Zespołu Szkół w Kętrzynie   

Wręczenie certyfikatów                     

Organizatorem przedsięwzięcia, który przeprowadzony został z formie zadania zleconego przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju jest Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie.

Wykonał: ppłk (r) Andrzej Zuba – Dyr. PSOPiW ZG LOK