Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Jastarnia ul. Rybacka 31-33 wypowiedzenie UMOWY DZIERŻAWY spółce MOLO SURF Sp. o.o.
paragraf prawo
Jastarnia
2020-01-31

Liga Obrony Kraju informuje, że z dniem 28 października 2019 r. została wypowiedziana, spółce MOLO SURF Sp. z o.o.,
Umowa Dzierżawy części nieruchomości położonej w Jastarni przy ul. Rybackiej 31-33, obejmującej część działek o numerach
geodezyjnych 6 i 7, o powierzchni 18.440 m2. Umowa Dzierżawy została wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia (tj. do 31 stycznia 2020 r.).