Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
75 lat w Biłgorajskiej Powiatowej Organizacji LOK.
logo lok www
Biłgoraj
2019-09-27

W dniu 27.09.2019 r. Biłgorajska Organizacja Powiatowa LOK obchodziła 60-tą rocznicę swojej działalności oraz 75 rocznicę powstania i działalności LOK.

Uroczystości odbyły się w wyremontowanej i zmodernizowanej siedzibie Powiatowej Organizacji w nowym wystroju. Prezes Organizacji Powiatowej Pan Mirosław Tujak powitał przybyłych na uroczystości gości oraz członków organizacji. Wiceprezes Zarządu Powiatowego skrótowo przedstawił zebranym historię LOK oraz osiągnięcia Organizacji Powiatowej w Biłgoraju.

Honorowy Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek uhonorował zasłużonych dla Biłgorajskiej Powiatowej Organizacji odznaczeniami LOK, w tym Medalem 75-lecia.

W końcowej części spotkania dla zebranych uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju zaprezentowali kilka utworów muzycznych ze swojego repertuaru.

Na zakończenie w imieniu Prezesa LOK Pana Jerzego Salamuchy Honorowy Prezes LOK złożył członkom, sympatykom i sponsorom podziękowanie za wkład ich pracy i wsparcia na rzecz działalności statutowej oraz przekazał stosowny adres dedykowany przez Prezesa LOK.