Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

45-te Centralne Zawody Strzeleckie KŻR LOK w Siemianowicach Śląskich

Logo KŻR
Śiemianowice Śląskie
2019-11-25

W dniach 5-6 października 2019 r., pod Patronatem Prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha, na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. odbyły się 45-te Centralne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, zorganizowane  przez Śląską Organizację Wojewódzką LOK w Katowicach. Kierownikiem zawodów był ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk z ZW LOK Katowice, a nad całością zawodów czuwał prezes LOK płk Jerzy Salamucha. W zawodach wzięły udział trzyosobowe reprezentacje 12 województw, natomiast ZW LOK w Katowicach wystawił 2 trzyosobowe reprezentacje. Tak więc w zawodach uczestniczyło łącznie 39 osób.

Zawodnicy. Na pierwszym planie ppłk rez. Ryszard Kasprzyk

 Zawodnicy. Na pierwszym planie ppłk rez. Ryszard Kasprzyk
W skład Komitetu Honorowego Zawodów weszły następujące osoby:
- prezes LOK płk Jerzy Salamucha,
- senator RP Leszek Piechota,
- poseł na Sejm RP Ewa Kołodziej,
- marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski,
- prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech.

Główne zawody odbyły się w sobotę tj. 5 października br. i były to strzelania z karabinu KBK AK, pistoletu Glock, dwubój i trójbój strzelecki, pojedynki strzeleckie oraz rzuty granatem. Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

Strzelanie z karabinu:
Indywidualnie:
- I miejsce – ZW LOK Piotr Warszakowski z ZW LOK Rzeszów – 94 pkt.
- II miejsce – Tomasz Walaszczyk z ZW LOK Rzeszów – 94 pkt.
- III miejsce – Paweł Zembaty z ZW LOK Olsztyn.

Zespołowo:
- I miejsce – ZW LOK Rzeszów – 278 pkt.
- II miejsce – ZW LOK Opole – 276 pkt.
- III miejsce – ZW LOK Katowice I – 274 pkt.

Strzelanie z pistoletu:
Indywidualnie:
- I miejsce – Sebastian Stachurzewski – ZW LOK Katowice I – 99 pkt.
- II miejsce – Daniel Kukier – ZW LOK Rzeszów – 97 pkt.
- III miejsce – Zbigniew Milczarek – ZW LOK Gorzów Wlkp. - 97 pkt.

Zespołowo:
 - I miejsce – Z W LOK Katowice I – 291 pkt.
- II miejsce – ZW LOK Rzeszów – 289 pkt.
- III miejsce – ZW LOK Gorzów Wlkp. – 285 pkt.

Rzut granatem:
Indywidualnie:
- I miejsce – Marcin Kurczyński – ZW LOK Katowice I – 15 pkt.
- II miejsce - Daniel Kukier - ZW LOK Rzeszów - 13 pkt.
- III miejsce - Jerzy Miś - ZW LOK Katowice II + 13 pkt.

Zespołowo:
- I miejsce – ZW LOK Katowice II  - 33 pkt.
- II miejsce – ZW LOK Katowice I – 32 pkt.
- III miejsce – ZW LOK Rzeszów – 30 pkt.

Zespołowo pojedynek strzelecki:
- I miejsce – ZW LOK Rzeszów – 18 pkt.
- II miejsce – ZW LOK Katowice I – 16 pkt.
- III miejsce -  ZW LOK Poznań – 14 pkt.

Dwubój ogniowy:
Indywidualnie:
- I miejsce – Tomasz Walaszczyk – ZW LOK Rzeszów – 191 pkt.
- II miejsce – Krzysztof Kulig – ZW LOK Gorzów Wlkp. - 190 pkt.
- III miejsce - Marcin Kurczyzński - ZW LOK Katowice I - 190 pkt.

Zespołowo:
- I miejsce - ZW LOK Rzeszów - 567 pkt.
- II miejsce - ZW LOK Katowice I - 565 pkt.
- III miejsce  - ZW LOK Opole - 560 pkt.

Trójbój ogniowy:
Indywidualnie
- I miejsce - Marcin Kurczynski - ZW LOK Katowice I - 205 pkt.
- II miejsce - Tomasy Walaszczyk - ZW LOK Rzeszów -  201 pkt.
- III miejsce - Daniel Kukier - ZW LOK Rzeszów - 200 pkt.

Zespołowo:
- I miejsce - ZW LOK Katowice I - 597 pkt.
- II miejsce - ZW LOK Rzeszów - 597 pkt.
- III miejsce - ZW LOK Katowice II - 587 pkt.

Podsumowanie zawodów miało miejsce w niedzielę tj. 6 października br. i rozpoczęło się od złożenia meldunku przez kierownika zawodów i jednocześnie wiceprezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach ppłka rezerwy Ryszarda Kasprzyka prezesowi LOK płk Jerzemu Salamusze.

Od lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, poseł na Sejm Ewa Kołodziej, senator Leszek Piechota, Agnieszka Bożek – dyrektor Wydziału Zarządu i Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz prezes LOK Jerzy Salamucha

Od lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, poseł na Sejm Ewa Kołodziej, senator Leszek Piechota, Agnieszka Bożek – dyrektor Wydziału Zarządu i Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz prezes LOK Jerzy Salamucha.
Na uroczyste podsumowanie zawodów przybyli między innymi:
- senator RP Leszek Piechota w towarzystwie dyrektura Biura Senatorskiego Tomasza
  Piecucha,
- poseł na Sejm RP Ewa Kołodziej z dyrektorem Biura Poselskiego Moniką Lniak,
- przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Agnieszka Bożek,
- przedstawicielka Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach mjr Magorzata  
  Kobryń-Król,
- przedstawiciel WKU w Chorzowie ppor. Rafał Słonina,
- prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP Ryszard Bielat,
- naczelnik wydziału Kultury i Sportu UM w SNa piemianowicach Śl. Małgorzata Pichen,
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach Wacław Wójcik.

Wielokrotny mistrz Polski i instruktor strzelecki Robert Wrona odznaczony okolicznościowym Medalem przez prezesa LOK płka Jerzego Salamuchę. Z lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk. Z prawej wiceprezes Śl.OW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk.

Wielokrotny mistrz Polski i instruktor strzelecki Robert Wrona odznaczony okolicznościowym Medalem przez prezesa LOK płka Jerzego Salamuchę. Z lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk. Z prawej wiceprezes Śl.OW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk.

Wielokrotny mistrz Polski i instruktor strzelecki Robert Wrona odznaczony okolicznościowym Medalem przez prezesa LOK płka Jerzego Salamuchę. Z lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk. Z prawej wiceprezes Śl.OW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk.

Wielokrotny mistrz Polski i instruktor strzelecki Robert Wrona odznaczony okolicznościowym Medalem przez prezesa LOK płka Jerzego Salamuchę. Z lewej: ppłk rez. Ryszard Kasprzyk. Z prawej wiceprezes Śl.OW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk.

W czasie uroczystości Medalem pamiątkowym z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego wyróżniono senatora Jacka Piechotę, posłankę na Sejm RP Ewę Kołodziej oraz marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Ponadto 14 osób odznaczono Medalem 75-lecia LOK. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin, zarówno indywidualnie jak i zespołowo, otrzymali dyplomy, puchary, oraz nagrody rzeczowe. Niedzielna, przedpołudniowa aura nie rozpieszczała uczestników podsumowania zawodów z uwagi na lekką mżawkę, ale gorące napoje i pożywny bogracz poprawiły humory uczestników, którzy rozjechali się do swych domów zadowoleni z osiągniętych wyników i zdobycia kolejnego doświadczenia strzeleckiego.

Parada zwycięzców.  Na najwyższy stopniu podium zespół z Rzeszowa, po prawej i lewej stronie zespoły z Katowic zajmujące II i III miejsce.

Parada zwycięzców.  Na najwyższy stopniu podium zespół z Rzeszowa, po prawej i lewej stronie zespoły z Katowic zajmujące II i III miejsce.

Parada zwycięzców

Parada zwycięzców

Parada zwycięzców. Na pierwszym planie od lewej: ppor. Rafał Słonina z WKU Chorzów  mjr Małgorzata Kobryń-Król z WSzW w Katowicach oraz wiceprezes ŚlOW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk

Parada zwycięzców. Na pierwszym planie od lewej: ppor. Rafał Słonina z WKU Chorzów  mjr Małgorzata Kobryń-Król z WSzW w Katowicach oraz wiceprezes ŚlOW LOK w Katowicach Stanisław Kowarczyk.

W czasie podsumowania zawodów swoją obecność zaakcentowali członkowie siemianowickiego Klubu Łączności LOK SP9KJM przeprowadzając wiele ciekawych łączności pod znakiem okolicznościowym HF60KJM. A warto przypomnieć, że klub ten w roku obecnym obchodzi swoje 60-lecie i z tej okazji jego członkowie podjęto kilka ciekawych wyzwań. Poza tą aktywnością, wraz ze swoją radiostacją klubową byli bowiem obecni na dwóch siemianowickich wydarzeniach tj.:
- 31 sierpnia br., w związku z 40-leciem ROD „Malwa” w Siemianowicach Śl., brali udział w
  festynie działkowców prezentując swój sprzęt i przeprowadzając wiele ciekawych łączności,
  co wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców Siemianowic Śl.,  
- 15 września wzięli udział w Pikniku Militarnym na terenie Parku Tradycji w Siemianowicach Śl. i obecność ta spotkała się ż żywym zainteresowaniem mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Baner Klubu łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

Baner Klubu łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W czasie Zawodów Strzeleckich stanowisko operatorskie siemianowickich krótkofalowców odwiedził prezes LOK płk Jerzy Salamucha żywo interesując się krótkofalarskim hobby. Również krótkofalowcy mile wspominają to wydarzenie, które było praktycznym sprawdzianem działania radiostacji w warunkach polowych.

Od lewej: prezes klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ, wiceprezes klubu Marek Foterek SP2NNO, prezes LOK płk Jarzy Salamucha i Marcin Palmowski SQ9ITA

Od lewej: prezes klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ, wiceprezes klubu Marek Foterek SP2NNO, prezes LOK płk Jarzy Salamucha i Marcin Palmowski SQ9ITA

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Pamięta SP9HQJ

P.S.
Informacja na temat zawodów wraz ze zdjęciami znajduje się na stronie:
http://sp9kjm.pl/index.php/2019/10/08/nasza-obecnosc-na-45-tych-centralnych-zawodach-strzeleckich-klubu-zolnierzy-rezerwy-lok/#more-1956
Przy okazji zapraszam do odwiedzenia strony internetowej siemianowickiego klubu SP9KJM, na której znajdują się zawsze najnowsze informacje o działalności tego klubu - http://sp9kjm.pl